Pomnik Trzech Kultur

Symbol zawiłej historii i bogactwa kulturowego na Ziemi Kłodzkiej, wynikającego z dziejowej zawieruchy oraz pojedynczych ludzkich losów. Kamienna rzeźba to forma dziękczynienia dla tak odmiennych grup narodowościowych, jakimi są Czesi, Niemcy i Polacy, za cały wkład wniesiony w szeroko pojęty rozwój regionu - ze szczególnym uwzględnieniem Czermnej.

Pierwsza pisemna, znana współczesnym historykom wzmianka o wsi o tej nazwie pochodzi z 1354 roku. W swojej bardzo długiej historii osada wielokrotnie zmieniała swoją przynależność państwową, a co za tym idzie - kolejne pokolenia mieszkańców mogły reprezentować całkiem inne kultury. Od 1970 r. Czermna administracyjnie stanowi jedną z dzielnic Kudowy-Zdroju.

Pomnik Trzech Kultur wystawiono tuż przed uroczystościami millenijnymi - w 1999 roku. Wspólną historię Polaków, Czechów i Niemców na tutejszej ziemi podsumowano w formie trzech kamiennych filarów, ustawionych za murowanym, czerwonym łukiem. Na każdej kolumnie umieszczono specjalną tablicę - każdą w innym języku. Pod płytami, w specjalnej niszy umieszczono symboliczne kamienie.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Współczesna, wystawiona w 1999 roku rzeźba. Pomnik, w formie trzech filarów podtrzymujących tęczowy łuk, symbolizuje niepoliczalny wkład Polaków, Niemców i Czechów w kulturowy i materialny rozwój Kotliny Kłodzkiej. Najlepszym symbolem historycznego wiatru zmian są właśnie burzliwe dzieje Czermnej - wymienianej w oficjalnych dokumentach już w 1354 r.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz