Piekielna Dolina

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Sprzyjający poprawie zdrowia klimat Polanicy Zdroju najlepiej wykorzystać jak najwięcej przebywając na świeżym powietrzu. Zresztą oglądając dookolne krajobrazy, trudno odmówić sobie choćby spaceru, którego celem nie byłby jakiś punkt widokowy, malowniczy, leśny ruczaj czy giętkie jak baletnica zakole rzeki.

Piekielna Dolina to przełomowy odcinek doliny Bystrzycy Dusznickiej między Szczytną a Polanicą Zdrojem, który oddziela od siebie Piekielną Górę w Górach Stołowych od masywu Wolarza w Górach Bystrzyckich. Stoki doliny są strome, sięgają nawet 200 m wysokości, zasłane piaskowcowymi głazami.

Dolina zajmuje niewielki obszar 1,1 km², który w większości położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bystrzyckie i Orlickie, a w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000 stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk. Występuje tu aż 7 rodzajów siedlisk, m.in. kwaśna buczyna, lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe, górskie i niżowe ziołorośla nadrzeczne i okrajkowe.

Można tu spotkać tak rzadkie gatunki roślin jak brzoza omszona w odmianie karpackiej, mszak sierpowiec błyszczący a także storczyk tajęża jednostronna, wawrzynek wilczełyko czy lilia złotogłów. Przez dolinę wiedzie lokalna, rzadko uczęszczana droga między uzdrowiskiem a Szczytną oraz linia kolejowa.

Mini przewodnik

Niebywale urokliwy zakątek, leżący pomiędzy Wolarzem (852 m n.p.m.) w Górach Bystrzyckich a Piekielną Górą (533 m),zaliczaną już do Gór Stołowych. Piekielna Dolina zajmuje niewiele ponad kilometr kwadratowy przy przełomach Bystrzycy Dusznickiej. Stanowi obszar ochrony przyrody, a to dzięki aż 7 różnym siedliskom florystycznym i rzadkim gatunkom roślin.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja