Dom Pracy Twórczej Cyganeria

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Klimatyczne centrum życia towarzysko-kulturalnego w Kudowie. A ściślej rzecz biorąc - tej jego części, która lubi tworzyć sztukę i ma w sobie spore pokłady artystycznej ekspresji. Bez zadęcia, patosu i histerii, które mogłyby charakteryzować styl bycia oraz osobowości znaczącej części najwyżej cenionych artystycznych elit.

Dom Pracy Twórczej “Cyganeria” zaprasza do siebie wszystkich, którzy chcieliby nad czymś kreatywnie popracować i przyjrzeć się bliżej temu, co innym w duszy gra. Słowem: marzycieli, niepokorne duchy oraz życiowych poszukiwaczy.

Naturalnie placówka, działająca w strukturach miejskiej biblioteki, regularnie organizuje rozmaite wystawy, wernisaże, warsztaty i spotkania. Tematyka najczęściej kręci się wokół najróżniejszych dziedzin twórczości (choćby tak niekonwencjonalnych jak taniec z ogniem),ale zdarzają się też takie wydarzenia jak krótki kurs właściwego budowania relacji i porozumienia z psami.

Mini przewodnik

Instytucja pełniąca rolę miejskiego ośrodka kultury, zachęcającego mieszkańców, kuracjuszy oraz turystów do uwolnienia swojego kreatywnego potencjału i zaprezentowania swojej twórczości podobnym sobie niespokojnym duszom. DPT “Cyganeria” to także miejsce towarzyskich spotkań, organizacji wernisaży i wystaw oraz intrygujących, niekonwencjonalnych spotkań.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja